2010-2011 5.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı
04 12 2010

2010-2011 5.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı


1) Bir sınıftaki öğrencilere 200 mL'lik kutu sütlerden ikişer tane dağıtılıyor. Bu sınıfta 25 öğrenci olduğuna göre, toplam kaç litre süt dağıtılmıştır?

   A) 5     B) 10     C) 15     D) 20     E) 25  


2) Milyonlar bölüğü 45, binler bölüğü 009, birler bölüğü 006 olan doğal sayının okunuşu hangi seçenekte verilmiştir?

   A) Kırk beş milyon dokuz yüz bin altı
   B) Kırk beş milyon doksan bin altı
   C) Kırk beş milyon dokuz bin altı
   D) Kırk beş milyon dokuz bin altı yüz


3) 1.250.000 doğal sayısında kaç tane on binlik vardır?

   A) 5     B) 25     C) 125     D) 1250  


4) Yüzler basamağı 7 olan beş basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

   A) 99.999     B) 90.999     C) 89099     D) 10900  


5) Bir atölyede her gün bir önceki günden 6 çift fazla çorap üretilmekte ve 50 çifti satılmaktadır. Günlük üretim ve satış miktarlarını hangi örüntü göstermektedir?

   A) 500,506,556,562,612
   B) 106,56,112,62,118
   C) 250,200,150,100,50
   D) 6,12,18,24,30,36


6) Yüz binler basamağı 8, yüzler basamağı 2 olan yedi basamaklı en küçük tek doğal sayı hangisidir?

   A) 10.800.200     B) 1.800.201     C) 800.200     D) 802.000  


7) 4,3,0,1,5 rakamları ile yazılabilecek beş basamaklı en küçük çift doğal sayı kaçtır?

   A) 10354     B) 10345     C) 31450     D) 10543  


8) 529.368.717 doğal sayısı için hani ifade yanlıştır?

   A) Binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 17'dir
   B) Milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 16'dır.
   C) On milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri 50.000.000'dur.
   D) Tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı 707'dir


9) Birler bölüğü 344, binler bölüğü 174 olan doğal sayıda tekrar eden rakamların basamak değeri toplamı kaçtır?

   A) 12     B) 44     C) 444     D) 4044  

10) 10000+61254     Cevap:______
11) 7,0,3,4 rakamlarını kullanarak elde oluşturulabilecek en büyük 4 basamaklı sayı il en küçük 4 basamaklı sayının farkı nedir?     Cevap:______
12) 30.300.303 doğal sayısının okunuşu nasıldır     Cevap:______
13)  3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı en küçük çift sayının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakam yer değiştirirse sayı ne kadar büyür?     Cevap:______
14)  Ardaşık 5 çift sayının ortasındaki sayı 100 ise bu 5 sayının toplamı kaçtır?     Cevap:______

1 - 6 - 2 - 7 - 3 - ? - ?

15)

Yukarıdaki örüntüde soru işaretleri yerine hangi sayılar gelir?

   A) 8-4     B) 6-5     C) 4-7     D) 3-5  

16) Ali 3 elma Alper 2 elma Ayşe 1 elma Şennur da 2 elma yemiştir.Hepsi ortalama kaç elma yemiştir?     Cevap:______

17) Ecenin ilk dönem matematik dersinden aldığı notlar 3,4 ve 5 tir.Ece'nin karnesinde matematik dersinin notu kaçtır?

   A) 3     B) 4     C) 2     D) 5  


18) Burdur -İstanbul arası 678 km.dir. Afyonkarahisar Bilecik arası 191 km Bilecek Kocaeli arası 151 km.dir.Kocaeli -İstanbul arası 111 km.dir.Burdur - Afyonkarahisar arası kaç km.dir?

   A) 225     B) 215     C) 205     D) 195  


19) KLKLK beş basamaklı doğal sayısında K rakamının değeri 1 artırılır, L rakamının değeri 2 azaltılırsa sayının değeri için hangi ifade doğru olur?

   A) 8081 artar     B) 8081 azalır     C) 1200 artar     D) 1200 azalır  


20) On yedi milyon üç yüz beş bin altı olarak okunan doğal sayının rakamlarla yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

   A) 173056     B) 17305006     C) 17035006     D) 17305060  

HER SORU 5 PUANDIR.BAŞARILAR...

174
0
0
Yorum Yaz